Bán thân cho sếp để chồng được thăng chức nói về cô vợ tội nghiệp Suzumiya Kotone hôm nay đi gặp sếp của chồng để bàn công việc của chồng cô, tên sếp cuồng dâm vừa thấy vợ nhân viên ngon liền ngỏ ý muốn địt nhau với cô và hứ sẽ thằng chức cho ông chồng tội nghiệp, sau một hồi suy nghĩ Suzumiya Kotone đã quyết định địt nhau với ông ta một đêm để ngày mai chồng mình được lên chức.

Bán thân cho sếp để chồng được thăng chức

Bán thân cho sếp để chồng được thăng chức